Doc. dr. sc. Jakša Zanchi, dr.med

specijalist interne medicine - subspecijalist kardiolog

Doc.dr.sc. Jakša Zanchi rođen je Splitu 1977. g., oženjen, otac dvoje djece. Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju završio je u Splitu 1995. g., a Medicinski fakultet 2001.g. u Splitu. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 2011. godine. Titulu doktora znanosti stječe 2013. g. obranom doktorske disertacije na temu “Procjena rizika za pojavu plinskih mjehurića u sistemskom krvotoku nakon ronjenja s komprimiranim zrakom; korak prema individualiziranom planiranju ronilačkih aktivnosti”.

Po završetku specijalizacije iz interne medicine sudjeluje u nastavi kao asistent na Medicinskom fakultetu u Splitu na Katedri za internu medicinu. Subspecijalistički ispit iz kardiologije polaže 2016. godine u Splitu. 2018. godine postaje docent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Splitu.

Od početka specijalističkog rada u KBC Split bavi se dijagnostikom i liječenjem hitnih stanja u kardiologiji poglavito invazivnom kardiologijom s naglaskom na intervencijsko liječenje akutnog koronarnog sindroma.

Od 2022. g. voditelj je Odjela za intervencijsku kardiologiju na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split. Uža područja njegova rada uključuju dijagnostiku i liječenje koronarne bolesti srca, perkutano intervencijsko liječenje koronarne bolesti (PCI) te transkatetersku implantaciju aortalnog zaliska (TAVI). Kao autor i koautor sudjelovao je u objavljivanju više od 30 znanstvenih i stručnih radova.

Član je Hrvtskog liječničkog zbora, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske liječničke komore, Europskog društva za perkutane kardiovaskularne intervencije te Europskog društva za preventivnu kardiologiju.