Dr. med. Baldo Obad, spec.

specijalist ginekologe i porodništva

 

Poliklinika Obad - dr. med. Baldo Obad

 

Dr. med. Baldo Obad

  • 2003. godine specijalist ginekologije i porodništva ,
  • postdiplomski iz ultrazvuka u ginekologiji i porodništva OB sveti Duh u Zagrebu
  • Završio brojne domaće i medjunarodne kongrese i edukacije,
  • engleski, talijanski
  • član hrv liječničke komore