Prof. dr. sc. Miroslav Šimunić, dr. med.

specijalist za interne bolesti gastroenterolog - hepatolog

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1981. među najboljima u generaciji. Nakon rada u terenskim ambulantama SDŽ i na HMP Split, Internu medicinu je specijalizirao u KBC Split, a specijalistički ispit položio u Zagrebu 1990. g. Poslijediplomski studij iz kliničke farmakologije završio je 1993. godine i magistarski rad obranio 1994. na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 2004. g. na Sveučilištu u Splitu. U zvanje docenta na MF u Splitu izabran je 2005., izvanrednog profesora 2009., a redovni profesor je od 2016. godine. Primarijus Interne medicine i onkologije je od 2005. godine. Na Zavodu za gastroenterologiju obavlja sve dijagnostičke i interventne metode u gastroenterologiji (klinički pregledi, UZ trbuha, endoskopije, polipektomije, biopsije, ERCP, zaustavljanje krvarenja….), za što se u nekoliko navrata educirao izvan KBC Split. Bio je tajnik, zamjenik pročelnika i pročelnik Katedre Interna medicina te donedavno zamjenik predsjednika i predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva. Bio je pozvani predavač, organizator i suorganizator na brojnim domaćim i inozemnim kongresima. Mentor je više diplomskih radova, magisterija i doktorata. Kao autor i koautor sudjelovao je u objavljivanju 12 knjiga i više od 120 znanstvenih i stručnih radova u najprestižnijim svjetskim časopisima. Aktivni je član HLK, ZLH i HGD. Dobitnik je pojedinačne Godišnje nagrade Grada Splita za 2012. godinu.