Izv. prof. dr. sc. Ante Obad, dr. med., spec

specijalist za interne bolesti kardiolog - angiolog

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1997 te stekao naziv doktora medicine. Školovanje nastavlja na poslijediplomskom studiju koji je završio na Sveučilištu u Zagrebu 2000. godine obranivši magistarski rad na temu  „Ultrazvuk u kliničkoj medicini – gastroenterologija“. Nakon toga u razdoblju od 1999. – 2003. godine u KBC Split i KB Dubrava nastavlja specijalizaciju iz interne medicine za koju 2003. polaže specijalistički ispit, a potom 2007. godine završava i subspecijalizaciju iz područja kardiologije. Doktorski studij iz područja Biomedicina i zdravstvo završava 2009. godine obranom doktorske disertacije na temu iz kardiovaskularne fiziologije „Utjecaj ronjenja na komprimirani zrak i primjene vitamina C i E na izabrane funkcije Ijudskog srca i endotelnu funkciju nadlaktične arterije.

Paralelno razvija i karijeru u znanosti i visokom obrazovanju prvo kao viši asistent (znanstveni novak) na Katedri za fiziologiju s biofizikom, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2004-2010 zatim kao docent 2010-2011. Nakon 2011. godine prelazi na Sveučilišni odjel zdravstvenih studija gdje radi i danas u zvanju izvanrednog profesora (2019.g.) te kao zamjenik pročelnika i njegov pomoćnik za inovacije i razvoj. Prethodno je obavljao funkcije pomoćnika pročelnika za financije Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija 2011.- 2016., vršitelja dužnosti pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenog studija 2016. -2017. te zamjenika v. d. pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija i pomoćnika v. d. pročelnika Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za znanost 2019. – 2020. g.

Kao pozvani predavač, organizator i suorganizator sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim kongresima.

Također aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata:

 1. Regulation of the blood flow to the skeletal muscle, scientific project (0216007) – coinvestigator
 2. Anaerobic exercise is reducing formation of venous gas bubbles in divers, scientific project (0216006) – coinvestigator
 3. Individual detection of venous gas bubbles during recreational diving, technological project (TP-01/0216-02) – coinvestigator
 4. Apnea diving and cardiovascular system, scientific project (216-2160133-0330) – principal investigator
 5. Diving with compressed air and cardiovascular system, scientific project (216- 2160133-0130) — coinvestigator

 

Kao autor i koautor sudjelovao je u objavljivanju više od 38 znanstvenih i stručnih radova u najprestižnijim (CC)  svjetskim časopisima, 11 prezentacija na stručnim kongresima, sa preko 900 znanstvenih citata.

Aktivni je član u znanstvenim i strukovnim organizacijama:

 1. Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
 2. Hrvatska liječnička komora (HLK)
 3. Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HLKD)
 4. Hrvatsko kardiološko društvo (HKD)
 5. Europsko kardiološko društvo (ESC)
 6. Hrvatsko društvo fiziologa (HDF)