Dino Ilak, dr. med.

specijalist za pulmologiju

Rođen 1986. godine u Splitu gdje je 2011. godine diplomirao na Medicisnkom faukltetu u Splitu. Nakon rada u primarnoj zdrastvenoj zaštiti (Hitna medicinska pomoć Splitsko dalmatinske županije) specijalizirao je Pulmologiju u KBC Split a specijalistički ispit položio u Zagrebu 2020. godine. Potom je pohađao Poslijediplomski sveučilišni studij: Biologija novotvorina na Medicinskom fakultetu u Splitu. Od 2014. godine zaposlenik je Klinike za plućne bolesti. Također sudjeluje u nastavnom radu na Medicinskom fakultetu u Splitu kao asistent na katedri za Internu medicinu. Redovno sudjeluje na nacionalnim stručnim kongresima uz objavljivanje radova iz područja Pulmologije sa užim zanimanjem za opstruktivne plućne bolesti i intersticijske bolesti pluća.