Doc. dr. sc. Ivan Žaja, dr.med

specijalist za interne bolesti gastroenterolog - hepatolog
Poliklinika Obad - dr. Ivan Žaja

Docent dr.sc. Ivan Žaja diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2011. god. kao jedan od najboljih studenata generacije. Dobitnik je Dekanove nagrade, Rektorove nagrade i Nacional „Top stipendije“ za najbolje studente Republike Hrvatske 2010. god. Nakon završetka fakulteta, postdoktorsko obrazovanje u razdoblju od 2011. do 2013. god. nastavlja u SAD-u pod mentorstvom prof. Željka J. Bošnjaka na Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI. Titulu doktora znanosti stekao je na Medicinskom fakulteta Sveučilišta u Splitu 2017. god.

Nakon odrađenog pripravničkog staža zapošljava se na Zavodu za hitnu medicinu SDŽ. Od 2014. god. zaposlenik je Klinike za unutarnje bolesti na Zavodu za gastroenterologiju. Specijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije završio je 2020. god. Iste godine postaje asistent, a potom i poslijedoktorand na Katedrama za Internu medicinu i Medicinsku propedeutiku na hrvatskom i engleskom jeziku. Suradnik je u nastavi na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija. Godine 2022. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

U znanstveno nastavno zvanje docenta izabran je 2023. god. Uže područje rada na Zavodu za gastroenterologiju KBC-a Split je intenzivna i interventna gastroenterologija (endoskopije, ERCP, hemostaze, dilatacije, postavljanje stentova, PEG-ova, drenaže, polipektomije (EMR), argon plazma koagulacije i ostalo). Pozvani je predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Autor je većeg broja znanstvenih radova objavljenih u najprestižnijim međunarodnim časopisima. Aktivni je član Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD).