Pulmologija - Split - Poliklinika Obad

Pulmološka ambulanta Poliklinike dr. Obad u Splitu nudi široki raspon testova plućne funkcije, na najsofisticiranijoj opremi, uz pregled specijaliste pulmologa, koji daje mišljenje o terapiji te prijedlog za eventualne daljnje dijagnostičke postupke i kliničko praćenje.

Spirometrija – Spirometrija je pretraga kojom se mogu otkriti smetnje protoka zraka kroz dišne puteve i smanjen kapacitet pluća. Ovaj test predstavlja osnovni standard procjene funkcije pluća kod svake smetnje disanja ili osjećaja nedostatka zraka. Neophodna je za dijagnosticiranje astme i kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), ali korisna i kod niza drugih bolesti. Daje nam uvid u mogućnost postojanja opstruktivnih i/ili restriktivnih smetnji ventilacije, te stanja koja utječu na funkciju disanja (plućna fibroza, tumori pluća, upale pluća, azbestoza, plućna hipertenzija), kao i za praćenje učinka provođene terapije.

Spirometrija s bronhodilatacijskim testom. Bronhodilatacijski test podrazumijeva ponovno izvođenje spirometrije nakon inhalacije brzodjelujućih bronhodilatatora. Rezultat testa se interpretira na temelju postignute razlike između prvog i drugog testiranja. Sami test je neophodan kod sumnje na postojanje osjetljivosti bronha na podražaj, te se izvodi kod sumnje na astmu.

DLCO – Difuzijski kapacitet za ugljikov monoksid (DLCO) je mjera sposobnosti plina da prijeđe iz alveola u eritrocite kroz alveolarni epitel i endotel kapilara. Mjerenje difuzijskog kapaciteta pluća za prijenos ugljičnog monoksida vrši se kad je potrebno procijeniti stanja koja primarno oštećuju plućnu vaskulaturu, te smanjuju DLCO, kao primarna plućna hipertenzija i plućna embolija. Bolesti koje pluća zahvaćaju difuzno, npr. emfizem i plućna fibroza, smanjuju DLCO i alveolarnu ventilaciju (VA). Ovo je svakako jedna od najvrjednijih pretraga i procjena kod pacijenata nakon preboljene virusne upale pluća.

Potpuna tjelesna pletizmografija – pretraga koja se izvodi u zatvorenoj kabini, a nalaz dobiven ovom pretragom pruža uvid u plućni volumen, mehaniku disanja, te kapacitet i protok zraka odnosno otpor protoku kroz dišne puteve. Sama pretraga predstavlja standard u ukupnoj procjeni funkcije pluća.

Ovi dijagnostički postupci nemaju alternativu u postupku dijagnosticiranja, a zatim i praćenja odgovora na terapiju, kod bolesnika sa kroničnim opstruktivnim plućnim bolestima (astma, KOPB), bolesnika s preboljenim COVID 19 pneumonijama, kao i kod bolesnika sa intersticijskim bolestima pluća.

Testovi plućne funkcije obavljaju se u okviru pregleda specijaliste pulmologa, koji daje mišljenje o terapiji te prijedlog za eventualnu daljnju dijagnostiku i kliničko praćenje.

Pretrage su potpuno neinvazivne i jedino što zahtijevaju je suradljivost bolesnika u izvođenju određenih respiracijskih manevara (forsirani udah i izdah u kombinaciji s normalnim disanjem).

Nakon obavljenih pretraga i pregleda pulmologa, bolesnik dobiva detaljnu analizu te status respiracijske funkcije, prikazan u obliku dobivenih parametara mjerenja, sa sažetkom i mišljenjem pulmologa i preporukom daljnjeg praćenja i eventualnog liječenja.